-

betacool

Król, królowa, posła mowa...dzieje pewnego dyplomatycznego skandalu.

makulektura.pl

makulektura nr 8

 

Król, królowa, posła mowa… Dzieje pewnego dyplomatycznego skandalu.

 

Merkuriusz sarmacki z Niderlandów i Anglii czyli zwięzła relacja
z dwóch poselstw do Niderlandów i Anglii, które z woli Najjaśniejszego i Najpotężniejszego Króla Polski i Szwecji etc.

i za zgodą Jego dostojników, senatorów i Sejmu gorliwie i chwalebnie sprawował i uczynił sławnymi oświecony i wspaniały pan Paweł Działyński Roku Pańskiego 1597.